Условия за ползване

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между SpodeliMnenie.com от една страна и всяко лице, което ползва Интернет страницата на SpodeliMnenie.com и услугите, предоставяни чрез нея (наричано по-долу накратко Потребител).

Публикувайки своето мнение натискайки бутона ДОБАВИ, Потребителят се съгласява със следните УСЛОВИЯ за ползване на сайта SpodeliMnenie.com и се счита, че е запознат с тях, приема ги и се задължава да ги спазва.

ОБЩИ УСЛОВИЯ (наричани по-долу за краткост УСЛОВИЯ) ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА SpodeliMnenie.com И ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ЧРЕЗ НЕЯ УСЛУГИ

1. Потребител по смисъла на настоящите условия е всеки, който посети Интернет страницата на SpodeliMnenie.com 

2. Всеки Потребител е отговорен за съдържанието на информацията, която публикува за себе си или предоставя от свое име на другите Потребители на SpodeliMnenie.com. 

3. Настоящите правила се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в уеб страницата SpodeliMnenie.com. Потребителят се задължава да ползва ресурсите и услугите в съответствие с изискванията на настоящите УСЛОВИЯ, както и с Правилата за ползване на услугите, свързани изобщо с достъп до Интернет.

4. Потребителят има право да уведомява SpodeliMnenie.com за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на услугите по т.2, чрез e-mail: info@spodelimnenie.com, както и да уведомява SpodeliMnenie.com за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

5. Потребителя се задължава да не предава информация, която е обидна, неприлична, сексуално ориентирана, заплашителна, нападателна, незаконнни материали или всякакви материали, които съдържат елементи на насилие към другата страна, да не използва вулгарни и нецензурни изрази, обиди на расова, етническа или верска основа. Моля, уведомете ни ако установите нарушаване на тези условия. Вие няма да насилвате и преследвате потребителите на SpodeliMnenie.com.

6. Потребителя се задължава да не публикува информация, която е предмет на законодателна или договорна защита. Това включва: лични данни, информация, която е предмет на авторски права и др.

7. При използване на сайта SpodeliMnenie.com Потребителя се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

8. Потребителите на сайта SpodeliMnenie.com разбират, че публикуваните мнения, или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човекът, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.

9. SpodeliMnenie.com събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването на сайта. Когато Потребителите поискат да посетят сайта на SpodeliMnenie.com, нашите сървъри се свързват към техния IP адрес. По принцип няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас. Ние можем и ще използваме IP адресите, за да да идентифицираме даден Потребител, когато сметнем, че е необходимо да изискваме спазване на УСЛОВИЯТА за ползване на сайта SpodeliMnenie.com, или с цел защита на нашето обслужване, сайт и останалите Потребители, както и при съобразяване с определени законови процедури. 

9.1 Оценките, към мненията за работодатели, се считат за валидни еднократно. При повторения на оценки или установена кампания за очерняне от конкуренти или други зложелатили или установена кампания за изкуствено повдигане на имиджа на даден обект/фирма/продукт, SpodeliMnenie.com си запазва правото да анулира оценки или да изтрива мнения и оценки част от такава кампания.

10. SpodeliMnenie.com не гарантира за полезност и пълнота на информацията, която е поместена в SpodeliMnenie.com, както и няма да носим отговорност за щети и вреди в резултат на това, че някой от Потребителите ни се е доверил на тази инфромация или друго съдържание поставено на сайта или предадени от друга страна, както и в следните случаи:

10.1. претенции от трети лица срещу тях при или по повод ползване на услугите предоставени от Интернет страниците на SpodeliMnenie.com;

10.2. за разпространение на съобщения, посредством Интернет, SMS или посредством ползване на услуги чрез Интернет страницата на SpodeliMnenie.com, с нецензурни, обидни или заплашителни текстове и/или изображения, включително такива на религиозна, верска или политическа основа, както и за разпространение на рекламни и търговски съобщения без съгласие на получателите. В случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка SpodeliMnenie.com има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи;

11. Потребителят е длъжен да обезщети SpodeliMnenie.com и всички трети лица за всички претърпени вреди, пропуснати ползи и платени такси, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползуване на предоставяните от SpodeliMnenie.com услуги, в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката;

12. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство. 

13. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане чрез взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентните органи.

УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. SpodeliMnenie.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯТА. Всяка една промяна на УСЛОВИЯТА, упоменати на тази страница влизат в действие веднага, след тяхното публикуване и се отнасят до всички субекти, които използват функционалности на уеб сайта SpodeliMnenie.com.

Администраторите на сайта запазват правото си да редактират или изтриват мнения, които не са съобразени с горните УСЛОВИЯ.

SpodeliMnenie.com не носи отговорност за съдържанието и достоверността на мненията, публикувани сайта.
 


Правила за писане на мнения

Уважавайте себе си, за да ви уважават и другите
Пишете коментарите си така, че да не се срамувате от тях по късно. Ако избягвате дребнавите нападки и пишете по същество, мнението ви ще има по голямо влияние.

Забранено е използването на чуждо име
Не използвайте името на действителен човек, различно от вашето собствено! Използването на чуждо име е подла постъпка, и признак на слабост и страхливост. В някои случаи използването на чуждо име може да бъде третирано като криминално деяние и извършителят може да бъде преследван по законов ред! Ние ще съдействаме, за което, с цялята ни налична информация!

Потърсете обекта/продукта/фирмата преди да пишете мнение
Ако фирмата вече я има в сайта, а вие пишете мнение като за нова, то мнението ви ще отпадне заедно с въведения от вас дубликат. Ако имате забележки по информацията за самата фирма, пишете ни чрез формата за обратна връзка.

Пишете културно и на КИРИЛИЦА
Ругатни и расистки изказвания няма да бъдат толерирани. Коментари съдържащи личностни нападки и цинизми ще бъдат изтривани. Не пишете коментарите си само с главни букви това се счита за висок тон в интернет и не се приема добре. Пишете на кирилица, българи сме!

Идентифицирайте се подобаващо
Нашата позиция е, че всяко мнение трябва да баде придружено от името и фамилията на този, който го е писал.
Все пак в случай, че се опасявате от репресии, ние ще уважим вашето право на анонимност.
Забранено е вменяването на мнение от чуждо име, както и използването на обидни прякори!

Не използвайте мненията с рекламна цел
Публикуването на реклами на продукти и услуги не е разрешено. Има рекламни карета предоставяни по съответния ред за тази цел.
Публикуването на връзки към трети сайтове се разрашава в крайно ограничен кръг от случаи, ако са свързани по темата, по преценка на администраторите.

Мненията насочени към администраторите на сайта се трият
Ако искате да кажете нещо на администраторите, пишете през формата за обратна връзка на страницата "Контакти". При смесване на мнение към администраторите и за даден обект/фирма/продукт е много вероятно да бъде изтрито цялото! Това е защото НЕ РЕДАКТИРАМЕ мнения.